top of page
CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ

Chào mừng bạn đến với Trường Trung học Thornbury. Chúng tôi có chương trình Du học sinh vững vàng dành cho học sinh Lớp 7 đến Lớp 12. Các gia đình và đại lý giáo dục có thể liên hệ thẳng với chúng tôi để tìm hiểu thêm, nhưng tất cả đơn xin đều phải nộp với Phân bộ Giáo dục Quốc tế của Bộ Giáo dục (Xin bấm vào đây). Chúng tôi nhận học sinh Lớp 7 đến Lớp 11 và mỗi năm nhận bốn đợt học sinh Lớp 7 đến Lớp 10. Học sinh Lớp 11 phải nhập học vào đầu năm. Chúng tôi mong sớm được gặp bạn.

 

VIỄN KIẾN CỦA CHÚNG TÔI

Trường Trung học Thornbury chúng tôi tin rằng môi trường học tập an toàn và an ninh, các tiêu chuẩn học tập cao, và cơ hội để học sinh theo đuổi sở thích cá nhân là những yếu tố thiết yếu của một nền giáo dục xuất sắc.

 

Tại Trường Trung học Thornbury, mục đích của chúng tôi là trang bị học sinh cho một thế giới thay đổi, đa dạng và bền vững bằng cách:

 • Xây dựng kiến thức và kỹ năng

 • Khuyến khích cố gắng và sự xuất sắc

 • Dung dưỡng khả năng thích nghi và liêm chính

 • Phát triển một cộng đồng học tập thân ái và hợp tác.

 

Các giá trị cốt yếu bắt nguồn từ những gì chúng tôi cho là quan trọng về con người, về xã hội, và về học tập cùng kiến thức. Các giá trị này sẽ trợ giúp và là kim chỉ nam về cách tổ chức của nhà trường, cách mọi người giao tiếp với nhau như thế nào trong trường, cách thức đưa ra quyết định, cũng như nội dung và quy trình giảng dạy và học tập. Đội ngũ nhân viên, học sinh và phụ huynh đã xác định các giá trị cốt yếu dưới đây:

 • Liêm chính, trách nhiệm và tôn trọng – tất cả thành viên cộng đồng nhà trường phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đối xử với người khác như họ muốn được đối xử, và thành thật với nhau.

 • Kiến thức, kỹ năng và cơ hội – tất cả thành viên cộng đồng nhà trường coi trọng kiến thức, sự phát triển các kỹ năng mới, và tận dụng các cơ hội của chúng ta.

 • Khả năng thích nghi và an sinh – cộng đồng nhà trường chúng ta hỗ trợ các thành viên thích nghi với những thay đổi và tạo điều kiện tốt cho sức khỏe và an sinh.

 • Quan tâm đến người khác và cộng đồng – trường chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của cộng đồng và quan tâm đến sự thành công và an toàn của người khác.

 • Xuất sắc và kiên trì – chúng tôi nhận biết là cần phải kiên trì và gắng sức để phát huy trọn vẹn.

 • Không phân biệt và đa dạng – trường chúng tôi chào đón các nền văn hóa khác nhau và tôn trọng ý tưởng và niềm tin của họ.

 

Viễn kiến của nhà trường xoay quanh bốn trụ cột chính được hình thành dựa trên nền tảng giáo dục ưu việt và những thành công trong tương lai:

 • Xuất sắc và thành tích học tập của mỗi học sinh.

 • Phát triển các giá trị và dung dưỡng các cá tính tốt trong mỗi học sinh.

 • Cung cấp các liên thông khác nhau trong và ngoài trường học.

 • Dung dưỡng kỹ năng độc đáo của học sinh trong các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, lãnh đạo, và thể thao.

 

Trường Trung học Thornbury có ba giai đoạn riêng biệt trong giáo dục:

 • Thành lập và hỗ trợ (Lớp 7 & 8).

 • Xây dựng lòng tự tin và tính độc lập (Lớp 9).

 • Chuyên ngành và các Liên thông (Lớp 10, 11 & 12).

bottom of page